Strona jest do wynajęcia

Kluczowe wskaźniki efektywności

oblicz stopień realizacji zamierzonych celów! Zobacz

Dlaczego obliczać KPI?

Każda firma chce jak najlepiej realizować postawione sobie cele. Wyznaczenie celów, które przedsiębiorstwo chcę osiągnąć, jest bardzo ważne, gdyż funkcjonowanie bez celów na przyszłość zazwyczaj kończy się porażką. Firma powinna wyznaczać, a także mierzyć kluczowe wskaźniki efektywności (KPI z ang. Key Performance Indicators), czyli wszystkie wskaźniki, które pokazują stopień realizacji zamierzonych celów. Kluczowe wskaźniki efektywności wspierają osiąganie przez firmę jej celów operacyjnych i strategicznych. Odgrywają znaczącą rolę w budowaniu kultury organizacyjnej, gdyż stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji o wykonywanej przez nich pracy, jakości tej pracy oraz jej kosztach.

Jak dobrać wskaźniki?

Wybieramy tylko te wskaźniki, które są mierzalne w określonym przedziale czasu oraz takie, na które pracownicy mają realny wpływ. Ponieważ KPI mają kształtować odpowiedzialność pracowników za wyniki przedsiębiorstwa, dlatego trzeba przemyśleć też sposób wynagradzania za osiągnięcie oczekiwanych celów. Trzeba też zastanowić się, czy umożliwić uprawnionym osobom dostęp do obliczonych wyników.

Jakie niefinansowe wskaźniki powinniśmy mierzyć?

Wydajność pracy

Określa wielkość efektów pracy przypadających na jednostkę czasu

Rotacja pracowników

Odejścia z pracy spowodowane brakiem satysfakcji pracownika

Czas rozwiązywania problemów

Średni czas od pojawienia się problemu do jego wyeliminowania

Zadowolenie klientów

Satysfakcja klienta wynikająca z pomyślnego zrealizowania zlecenia

Liczba reklamacji

Miernik świadczący w dużej mierze o jakości wytwarzanych produktów

Procent wadliwych dostaw

Stosunek dostaw, które miały wady i nie spełniły oczekiwań klientów

Badanie efektywności przedsiębiorstwa

Efektywność to rezultat podjętych działań, który jest wyrażony stosunkiem uzyskanych efektów do poniesionych kosztów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, sprzedaży, dystrybucji oraz promocji. Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i głębokich analiz. W jaki sposób mierzy się efektywność?

czytaj dalej...

Dla kogo KPI?

Każda chcąca się rozwijać firma, powinna dokonywać pomiaru kluczowych wskaźników efektywności. Jednak takie wkaźniki nie są przeznaczone tylko dla firm, lecz także dla osób prywatnych, np. do obliczania postępów w nauce języka angielskiego. Ponadto KPI bardzo często stosowane są w call center do oceny efektywności pracy konsultantów.

czytaj dalej...